Logga in

Einar Höste – en ändlös ekvation


Som en fortsättning i konstruktivismens fotspår presenterar vi i samband med vår Kvalitetsauktion den 9 april ett stort antal verk ur konstnären Einar Höstes kvarlåtenskap. Samlingen visar Höstes stora bredd som konstnär och rymmer både monumentala skulpturer, målningar, grafik, skisser till offentliga arbeten och mindre skulpturer. Nu erbjuds en fantastisk möjlighet att förvärva konstverk av Einar Höste som aldrig tidigare bjudits ut till försäljning!

Målaren och skulptören Einar Höste växte upp i Stockholm och studerade skulptur vid Konstfack. Under 1960-talet fick han sitt stora genombrott i samband med den uppmärksammade utställningen ”Rörelse i konsten” 1961 på Moderna Museet, tätt följt av en första separatutställning på Galleri Observatorium i Stockholm året därpå. Redan tidigt gjorde han sig känd för skulpturer som visade spänningsfältet mellan sfären och kuben och skapade under 1960-talet serier av skulpturer med sfäriska hålrum inuti kubiska former. I en hyllad och betydande utställning på Moderna Museet i Stockholm år 1965 visades konstverket ”Sluten rymd”, en av Höstes mest erkända projekt, vilket tillät betraktare att möta en rymd som transformerades mellan en sfärisk och kubisk gestaltning.

Många känner säkerligen till de flertal offentliga arbeten runt om i landet som Einar Höste fick uppdrag att rita och genomföra. Utanför Danderyds gymnasium återfinns exempelvis ”Variabel skulptur” och i Norrköping de storslagna ”Varierad skålform”. Just en del av ”Varierad skålform” ingår i samlingen som nu bjuds ut till försäljning och är en av två till storleken monumentala skulpturer. Auktionen innehåller flera mindre versioner av offentliga uppdrag, skisser och förlagor som ger en unik inblick i konstnärens vision inför de olika uppdragen. Konstnären har i sina små och stora skulpturer lekt med de olika materialens betydelse och har ofta sammanfört olika texturer med varandra för att skapa rörelse. Trä, plast, metall, aluminium och mässing är återkommande material i auktionens samling och visar den enorma kreativitet och skaparanda som kommit att känneteckna Höstes fascinerande konstnärskap.

 Kat.nr. 39 - Fyra delar ur ”Ändlös vägg
Kat.nr. 39 - Fyra delar ur ”Ändlös vägg"

I auktionens unika samling finner vi samtliga delar ur ”Ändlös vägg” (kat. nr. 39), Einar Höstes kanske mest omfattande och betydande arbete någonsin. Den 12 x 27,7 meter stora väggen skapades till Knutpunkten i Helsingborg och påbörjades under 1970-talet. Fyra väggar skissades upp som en tänkt rymd, varje vägg markerad av ett rutsystem i vita linjer med varannan ruta ifylld i blå färg. Spänningen uppkommer genom att väggarna kan tänkas fortsätta in i oändligheten, det finns inget självklart slut utan endast dynamiska krockar i punkterna där väggarna möts eller skär igenom varandra. Nu erbjuds möjligheten att förvärva ”Ändlös vägg” i sin helhet. Inför detta enorma projekt tillkom även ett stor antal skisser men även större akrylmålningar på duk varav flera återfinns i denna auktion. Missa inte sviten med tio delar ur ”Ändlös vägg” (kat. nr. 5) och monumentala målningar såsom kat. nr. 30 och kat. nr. 3.

Hela samlingen kommer att visas på Nybrogatan 20 i Stockholm under perioden 4-8 april. Varmt välkomna att besöka oss för att njuta av konstverken!

Visning: 4-8 april i Stockholm
Öppettider: vardagar kl. 10-18, helg kl. 11-17
Adress: Nybrogatan 20, Stockholm

Auktion: 9 April kl. 10 i Uppsala

Om auktionen