Logga in

Auktion 10 oktober 2023 i Stockholm

AsMUND ARLE

– enastående uttryck och en stark empatisk inställning för det utsatta


Den svenske skulptören Asmund Arle har genom ett fascinerande och särpräglat konstnärskap fängslat publiken med sina enastående uttryck i en starkt empatisk inställning för det utsatta. Auktionen presenterar en samling verk av Arle tillkomna under olika perioder, utförda i mörkpatinerad brons och terracotta, vilka bjuds ut till försäljning som en del av vår Kvalitetsauktion 10 oktober i Magasin 1 beläget på Södra Hamnvägen 8 i Stockholm. 

Asmund Arle (1918-1990) fann i en djupt innerlig känsla för det sårbara en stark grogrund för sitt skulpterande. Barndomens uppväxt på en bondgård på den skånska landsbygden satte djupa spår i hans själ, vilket följde med honom under hela hans konstnärskap och blev hans sanna källa till inspiration. Hos Arle möter vi djuren och människorna i utmanande situationer vilka alla karaktäriseras av en uttalad sårbarhet, själv har han om sitt konstnärskap berättat att ”Jag försöker ge uttryck för det utlämnade och oskyddade, för det skrämda som söker skydd och kärlek.” Här möter vi exempelvis det nyfödda spädbarnet med de uppdragna benen och armarna höjda över huvudet – människolivets tillblivelse i sin allra mest bräckliga stund då de första andetagens syre fyller den lilla kroppen med liv. Människan och djuren möts hos Arle i en likasinnad värld med livet som insats, som i den vilande lilla kalvens lilla huvud och i de diande kultingarna vid suggans spenar. Barndomens år där Arle själv var mycket deltagande i arbetet på gården tillsammans med sina föräldrar gjorde att han tidigt utvecklade en stark empatisk känsla för djuren och för de sårbara vilket skulle komma att prägla hela hans konstnärskap.

Det var när Arle som 23 år gammal började sin konstnärliga utbildning vid Skånska målarskolan som han blev varse att han var röd/grön färgblind som han beslutade att hädanefter ägna sig åt skulptur och teckning. Studierna fortsatte vid Lena Börjessons skulpturskola och därefter vid Konstakademien i Stockholm, där han bland annat gick som elev hos en av samtidens mest uppskattade skulptörer Eric Grate. Tecknandet blev tidigt en viktig del av Arles konstnärskap och när familjen efter avslutade studier flyttade till Villier-le-Bel utanför Paris träder otaliga teckningar fram. Familjen bodde nära ett slakteri och Arle som kände med djuren på väg mot slakt skildrade dessa, särskilt kalvarna, i teckningar som därefter skulle bli underlag för hans första skulpturer.

De porträtt av djur och människor som träder fram genom Arles känsliga händer visar en bräcklighet som griper tag och berör sin betraktare med en omedelbar och intuitiv känsla. Häri visas också släktskapet med Giacometti vilken Arle för första gången kom i kontakt med under tiden i Frankrike och hos honom fann en gemensam fascination i kombinationen av sårbarheten och styrkan, i känslan för det fragila och skyddslösa. Handens spår är alltid synlig i Arles skulpturer, genom fingrarnas varsamt taktila arbete ser vi hur kropparna tar form i positioner som vanligtvis väljs bort av andra. Hästar som vanligtvis skildras kraftfullt ståtliga eller i språng väljer Arle istället att skildra på marken, rullandes, resandes eller på tre ben, alltid i dess mest utsatta position. Rädslan, utsattheten och det utlämnade återkommer som tydliga teman, i skulpturer som i många fall blivit offentliga utsmyckningar i olika städer i Sverige. Hyllningarna har varit många och fascinationen för Arles konstnärsgärning växer sig allt starkare med åren, Susanna Slöör avslutade sin recension av en utställning på galleri Lars Bohman i Stockholm år 2007 med följande ord: ”Inte minst förbluffas man åter igen över hur fullständigt övertygande en bit lera kan bli bearbetad av en konstnär med känsla för form.”


 

Samligen är inkluderad i vår Kvalitetsauktion 10 oktober 2023