Sälj på Nordens främsta marknadsplats!

Uppsala Auktionskammare har sålt de tre högst betalda äldre utländska målningarna i Norden. Tillfälligheter? Knappast!

Genom extern världsledande expertis, kraftfull internationell marknadsföring, professionalitet och engagemang, ett världsomspännande kontaktnät av köpstarka kunder samt exklusiva tryckta kataloger har vi under senaste decenniet uppnått många toppnoteringar.

Sälj på vår kommande Internationella Kvalitetsauktion! Inlämning pågår nu.
För fri värdering, inlämning och hembesök vänligen kontakta
Cronje van Walleghem | 0705 – 12 12 29 | mail@uppsalaauktion.se


De tre högst betalda äldre utländska målningarna i Norden

  • Pieter Brueghel d.y., 1600-tal. Såld för 18,6 miljoner kr
  • Biagio d’Antonio, 1400-tal. Såld för 12,8 miljoner kr
  • Pieter Aertsen, 1500-tal. Såld för 8,5 miljoner kr

Att sälja på auktion – Hur går det till?
Läs mer här


Uppsala Auktionskammare – Vi fokuserar på kvalitet, inte kvantitet. Med expertis, personligt engagemang, slagauktioner och tryckta kataloger uppnår vi högsta möjliga pris!