Logga in

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsavgifter

Vår försäljningsprovision vid försäljning vid de Internationella Kvalitetsauktionerna är 18,75% inkl. moms.
En bildkostnad om 300-1000 kronor inklusive moms per föremål tillkommer.

Vid större försäljningsuppdrag och vid försäljning av enskilda föremål av högre värden eller hela samlingar gör vi gärna offert med förslag på försäljningsavgifter och försäljningsupplägg.

Vår försäljningsprovision på Onlinekvalitetsauktionerna är 25% inkl. moms samt en grundavgift om 150 kronor inkl. moms per föremål.

Inga andra avgifter än ovanstående uttages vid försäljning eller eventuellt återrop.

Försäkring av föremålen är inkluderad i ovanstående avgifter.