Logga in

Att sälja på auktion

Det är alltid enkelt att sälja genom Uppsala Auktionskammare. Att sälja på auktion är en trygghet för både säljare  och köpare, eftersom den öppna marknaden bestämmer försäljningspriset. Uppsala Auktionskammare ger genom sina kvalitetsauktioner bästa möjliga förutsättningar för att ett så högt försäljningspris som möjligt ska uppnås.

Att sälja på auktion

Kontakta oss, besök oss eller så besöker vi dig

Börja med att kontakta oss eller besök något av våra kontor, Kontaktinformation & öppettider
Önskar ni istället hembesök? Vi gör kostnadsfria hembesök inför en eventuell försäljning,
ring 018 – 12 12 22 för att boka hembesök.

Värderingsprocessen

Vi kan konsten att värdera föremål. En del föremål kan dock av olika skäl inte värderas direkt oavsett om vi ser föremålet på en hemvärdering, om du själv kommer in till oss med föremålet eller om en värdering görs via bilder. Vi kan alltid kostnadsfritt och förutsättningslöst ta hand om ditt föremål och undersöka det noggrannare tillsammans med vår unika stab av internationella experter som vi samarbetar med inom de flesta föremålsområden. Vi har bland annat tillgång till världsledande expertis inom områdena kinesiska föremål, äldre måleri och internationell konst samt rysk konst och konsthantverk. Efter det att vi undersökt ditt föremål närmare kommer vi att kontakta dig och berätta om föremålets auktionsvärde. Vi kan samtidigt berätta om ett försäljningsupplägg inför en eventuell försäljning på auktion.

Kvalitetsauktioner

Uppsala Auktionskammare bedriver endast kvalitetsauktioner. Våra Internationella Kvalitetsauktioner innehåller det bästa marknaden har att erbjuda vad gäller dyrbar konst, antikviteter och design. Dessa auktioner riktar sig till köpstarka kunder i hela världen. De Internationella Kvalitetsauktionerna äger rum två gånger per år, normalt under första veckan i juni respektive första veckan i december. Vid dessa auktioner ligger föremålens värde ofta minst kring 10.000 kronor per objekt upp till tiotals miljoner kronor per objekt. Hög kvalité är ledordet för både de objekt som säljs vid auktionerna och även den service vi ger till våra kunder.

Utöver de Internationella kvalitetsauktionerna håller Uppsala Auktionskammare varje år flera mindre kvalitetsauktioner, våra Onlinekvalitetsauktioner. Värdena på föremålen på dessa auktioner varierar ofta mellan 2.000 – 30.000 kronor per objekt.

Läs mer om våra auktioner här

Kataloger och marknadsföring

För att Uppsala Auktionskammare ska kunna genomföra försäljning av ditt föremål på bästa sätt är marknadsföringen mycket viktig. När du och en medarbetare från Uppsala Auktionskammare kommit överens om att försäljning skall ske och kontrakt skrivits börjar marknadsföringen av objektet. Med såväl vårt breda personliga kontaktnät över hela världen som kraftfull annonsering i nationell och internationell press gör vi vårt yttersta för att information om ditt föremål ska nå de rätta potentiella köparna. Inför våra Internationella Kvalitetsauktioner publicerar vi även exklusiva tryckta auktionskataloger som distribueras till kunder och potentiella köpare världen över. De tryckta katalogerna publiceras även  digitalt här på hemsidan. Oavsett auktionsform presenteras ditt föremål med noggrant beskrivande text samt med detaljerade högupplösta bilder i onlinekatalogen här på hemsidan.

Visning

Inför auktionerna håller vi öppna visningar på vårt huvudkontor, beläget i tidigare Riksbankens hus, i centrala Uppsala. Uppsala Auktionskammare har norra Europas modernaste och säkraste auktionslokaler där köparna har möjlighet att undersöka föremålen och samtala med våra experter. Inför våra Internationella Kvalitetsauktioner sker även visningar av utvalda objekt i Stockholm och Göteborg. Inför auktionerna hålls olika förhandsvisningar och specialarrangemang i både Uppsala, Göteborg och Stockholm för presumtiva kunder och press.

Auktion

Under auktionen finns våra medarbetare på plats för att ta emot telefonbud från köpare världen över, för att registrera bud och nya kunder och för att bistå köpare i salen med information och råd. Spänningen under en auktionsdag är obeskrivlig. Alla kunder, såväl köpare och säljare, är förväntansfulla för vad som komma skall. Kanske är just ditt objekt en blivande miljonnotering?

Försäljningsavgifter

Vår försäljningsprovision vid de Internationella Kvalitetsauktionerna är 18,75% inklusive moms. En bildkostnad om 400-1.000 kronor inklusive moms per föremål tillkommer.

Vid större försäljningsuppdrag och vid försäljning av enskilda föremål av högre värden eller hela samlingar gör vi gärna offert med förslag på försäljningsavgifter och försäljningsupplägg.

Vår försäljningsprovision på Onlinekvalitetsauktionerna är 25% inklusive moms samt en grundavgift om 150 kronor inklusive moms per föremål.

Inga andra avgifter än ovanstående uttages vid försäljning och ingen avgift tas ut vid ett eventuellt återrop. Försäkring av föremålen är inkluderad i ovanstående avgifter.

Se fullständiga villkor här.